تبلیغات
چرا بهائی نیستم - مطالب خرداد 1390
چه فرقی است بین کسی که نماز می خواند و روز می گیرید و فلان کس که هیچ نمازی نمی خواند و روزه نمی گیرد و اعمال دین را انجام نمی دهد.
شخص مومن که اعمال دین را انجام می دهد اگر قیامت نباشد،چیزی از دست نمی دهد زیرا او چند رکعت نماز می خواند و در روزه مقداری دیرتر نهار می خورد به هر حالی ضرری بر او وارد نمی شود. حال اگر قیامت باشد بهره خود را می برد و اگر نبود چیزی از دست نداده است.
اما اگر کسی بی خیال آخرت شد و هیچ کار نکرد و قیامتی در کار بود چه خواهد کرد؟

منبع: پایگاه جامع شناخت بهائیت


مطالب مرتبط: پایگاه جامع شناخت بهائیت،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 خرداد 1390 توسط آقای همامهر
چه فرقی است بین کسی که نماز می خواند و روز می گیرید و فلان کس که هیچ نمازی نمی خواند و روزه نمی گیرد و اعمال دین را انجام نمی دهد.
شخص مومن که اعمال دین را انجام می دهد اگر قیامت نباشد،چیزی از دست نمی دهد زیرا او چند رکعت نماز می خواند و در روزه مقداری دیرتر نهار می خورد به هر حالی ضرری بر او وارد نمی شود. حال اگر قیامت باشد بهره خود را می برد و اگر نبود چیزی از دست نداده است.
اما اگر کسی بی خیال آخرت شد و هیچ کار نکرد و قیامتی در کار بود چه خواهد کرد؟
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 خرداد 1390 توسط آقای همامهر

تبیین و نقد و بررسی تمامی عقاید و آرای کلامی شیخ احمد احسایی و شاگردان و پیروان او، در این مختصر نمی گنجد. پیش از بیان یکی از آرای «غلوآمیز» وی، متذکر می گردد وصف کلی اندیشه احسایی را می توان در این خلاصه کرد:

وی علوم و حقایق را به تمامی، نزد پیامبر و امامان می دانست و از دیدگاه او، حکمت - که علم به حقایق اشیاست - با باطن شریعت و نیز با ظاهر آن، از هر جهت سازگاری دارد .

او معتقد است:

عقل آن گاه می تواند به ادراک امور نایل شود که از انوار اهل بیت علیهم السلام روشنی گیرد و این شرط در شناخت های نظری وعملی یکسان وجود دارد . درست است که اندیشه دراصول ومعارف دین واجب است، اما از آن جا که حقیقت با اهل بیت علیهم السلام همراهی دارد، صدق احکام عقل، در گرو نوری است که از ایشان می گیرد . (1)

گرایش وی به امور باطنی شریعت، به گونه ای است که موضع اهل ظاهر را در اکتفا به ظاهر شریعت، نمی پذیرد و معتقد است: «تمسکش به اهل بیت علیهم السلام، در دریافت حقایق، سبب شده است که در بعضی از مسایل، با بسیاری از حکیمان و متکلمان، مخالفت کند» . از این رو، عقاید وی و پیروانش درباره «معاد و اطوار جسم » ، در «معراج پیامبر اسلام » ، «وجود امام عصر (عج)» ، «مقام ائمه اطهار علیهم السلام » ، «نیابت خاصه » ، و «اعتقاد به رکن رابع » مورد اعتراض، و انکار و نقد اندیشمندان و فقیهان بزرگ قرار گرفت .

1.  ر. ک: شرح الزیارة الجامعة الکبیرة، ج 3، صص 217- 219.


منبع: پایگاه جامع شناخت بهائیت

مطالب مرتبط: پایگاه جامع شناخت بهائیت،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 خرداد 1390 توسط آقای همامهر
سید کاظم رشتی فرزند سید قاسم رشتی است که در سن هفده سالگی به یزد آمد و نزد شیخ احمد احسایی به شاگردی پرداخت. او پیوسته با شیخ بود تا آخرین سال عمر شیخ که او را اجبارا در کربلا ساکن کرد. پس از شیخ، سید کاظم رهبر شیخیه شد، زیرا مورد توجه و محبت شیخ احسایی بود و او را مانند فرزند خود دوست داشت.
سید کاظم رشتی دشمنی و عداوت ویژه ای با علمای شیعه داشت و علمای شیعه نیز هیچ نظر مثبتی نسبت به او نداشتند، زیرا او پیوسته در سخنانش به علمای تشیع فحش و حرفهای رکیک می زد. سید کاظم رابطه صمیمانه ای با علی رضا پاشا حاکم خرمشهر داشت. علی رضا پاشا کسی بود که به خاطر عمرکشانی که خرمشهریها گرفته بودند، همه مردم خرمشهر را کشت و حتی به سگ و گربه این شهر هم رحم نکرد.

منبع: پایگاه جامع شناخت بهائیت


مطالب مرتبط: پایگاه جامع شناخت بهائیت،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 خرداد 1390 توسط آقای همامهر
مسیح رحمانی از مبلغان برزگ بهائیت در منطقه بشرویه مشهد (که از بهائیت باز گشته است)می گوید:
... مردم غیر یهودی از همان آغاز جوانی به وسیله عوامل ما بی بند و بار و بدون اخلاق بار می آیند. عوامل ما عبارتند از معلمان سرخانه، خدمتکاران، منشیها و زنانی که در خانه های ثروتمندان بچه داری می کنند.
به کمک زنان یهودی، مردان غیر یهودی را در عشرتکده ها و محل های عیاشی به فساد اخلاقی می کشانیم و آنها را از جاده عفت و پاکدامنی منحرف میسازیم. من این جامعه را که به دست زنها به فساد کشانده می شود، جامعه زنان نام میدهم زیرا در فساد و تجمل پرستی دنباله روی دیگرانند. (پروتکلهای یهود برای تسخیر جهان، ترجمه دکتر محسن پور، ص 21 و 22)

منبع: پایگاه جامع شناخت بهائیت


مطالب مرتبط: پایگاه جامع شناخت بهائیت،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ شنبه 28 خرداد 1390 توسط آقای همامهر

احسایی در آثار خود، توجه زیادی به مباحث امامت داشته است که نمونه آن را در شرح مبسوط وی بر زیارت جامعه کبیره می توان دید . شاخص اندیشه او در این زمینه، توجه خاصی است که به جنبه های تکوینی مقام امام نشان می دهد؛ از جمله در بازگو کردن این عقیده که پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان، برترین مخلوقات خداوند و واسطه فیض او هستند . وی آنان را علل اربعه کائنات (علت های فاعلی، مادی، صوری و غایی) معرفی می کند .

در فلسفه ارسطویی و حکمت اسلامی، هر یک از این اقسام چهارگانه، گویای جنبه ای از نیازمندی پدیده به علت است . احسایی به استناد مضامین حدیثی، کمال هر یک از چهارجنبه علیت را در وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام نشان می دهد و نتیجه می گیرد که آنان «علل اربعه کاینات » اند (1).

به اعتقاد وی پیشوایان معصوم علیهم السلام واسطه فیض خدا هستند; یعنی، پس از آن که خداوند آنان را خلق کرد، ایشان به اذن و مشیت الهی، موجودات دیگر را آفریدند . معصومان علیهم السلام محل مشیت و اراده خداوند هستند و اراده آنان به اراده او است . از این رو، آنان علت های فاعلی موجودات جهان اند  (2).

تنکابنی می نویسد:

«بدان که شیخ احمد «رساله » ای نوشته است در باب این که مصلی، باید در «ایاک نعبد» حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را قصد کند، زیرا که خداوند مجهول الکنه است و آن چه در ذهن درآید، مخلوق ذهن است؛ چنان که حضرت صادق علیه السلام می فرماید: «کلما میزتموه باوهامکم بادق معانیه فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم » . پس باید «وجه الله» را اراده نمود که امیرالمؤمنین علیه السلام است (3).

همو آورده است:

شیخ [احمد] می گوید: خلق کردن خداوند، عالم را و خلق کردن امام، عالم را مانند این آیه خواهد بود: «فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم » و ائمه علیهم السلام، ید الله می باشند . . . چرا استبعاد در خالقیت ائمه می نمایند و حال این که «تبارک الله احسن الخالقین » گواه بر آن است که به جز خداوند، خالق دیگر هست و قول خدای تعالی در باب حضرت عیسی روح الله (و اذ تخلق من الطین کهیئة الطیر)، شاهد این معنا است و قول امیرالمؤمنین علیه السلام (انا خالق السموات و الارض) دلیل بر این مطلب است و این که اگر خداوند کسی را خلق کند که او آسمان و زمین را به اذن او خلق نماید و قدرت آن داشته باشد، این دخل در لطف و ادل بر کمال قدرت خدا است و مردم بیشتر اذعان به این معنا می کنند . همین تقریر را این فقیر (تنکابنی) مؤلف کتاب «قصص العلماء» از حاج سید کاظم رشتی [از شاگردان شیخ احسایی و جانشین او ] شفاها شنیدم; چون مدتی به مجلس درس او حاضر می شدم. (4)

تنکابنی، سپس نقدی بر این اعتقادات نگاشته است . (5)

غیر از این دو مورد، مسایل دیگری شبیه این، در کتاب «شرح العرشیه » از سوی شیخ احمد احسایی مطرح گردیده است . (6) البته اعتقاد به «خالقیت » ، «رازقیت » و «حقیقت مشیة الله» بودن معصومان علیهم السلام، به قدری مشهور است که بارها میان شیخیه و مخالفانشان، مناظره و نزاع درگرفت و موجب تکفیر آنان گردید .

به عنوان نمونه، گفت وگویی میان شیخ عبدالرحیم بروجردی، با حاج محمد کریم خان (پیشوای شیخیه کرمان) انجام گرفت . در این گفت وگو و مناظره، کریم خان گفت: امیرالمؤمنین علیه السلام بر بالای منبر فرمود: «انا خالق السموات و الارض » ، شیخ عبدالرحیم به او گفت: «درآن عهد برخی حضرت علی را کافر می دانستند، مانند اهل شام. عده ای نیز او را خلیفه چهارم و گروهی او را خلیفه بلافصل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می دانستند. در چنین عصری چگونه ممکن است علی علیه السلام چنین ادعایی کرده باشد و مردم هیچ گونه عکس العملی نشان نداده باشند»؟ و کریمخان سکوت کرد. (7)

1. ر. ک: شرح الزیارة الجامعة الکبیرة، ج 3، صص 65، 296- 298; ج 4، ص 47 و 48، 78- 80؛ مجموعة الرسائل، ص 323.

 2. همان.

 3. قصص العلماء، ص 55.

4. همان، ص 48.

5. همان، صص 48- 50.

6. شرح العرشیة، ص 324.

7. برای توضیح بیشتر این قصه ر. ک: قصص العلماء، ص 50.

منبع: پایگاه جامع شناخت بهائیت

 

مطالب مرتبط: پایگاه جامع شناخت بهائیت،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ شنبه 28 خرداد 1390 توسط آقای همامهر
بهائیان جواب پرسشها را بدهند
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1390 توسط آقای همامهر
  • تعداد کل صفحات : 8  صفحات :
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...